Little Sài-gòn, ngày 2 tháng Mười năm 2013
Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hữu,
Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu.
Viện Việt-Học chân thành cảm tạ các quí ân nhân đã bảo trợ các chương trình tháng Mười của Viện.
Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị.
Viện Việt-Học


Tin Sinh-hoạt Viện Việt-Học

Tháng Mười năm 2013

Thứ Bảy 12 tháng Mười năm 2013 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tối
Đêm nhạc thính-phòng tháng Mười
Sắc Thu
Chương trình: Bùi Khanh - Ngọc Diệp
Giới thiệu: Bùi Đường - Diệu Trang

Hình ảnh
Mùa thu: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Học Hải
Hoa Lá Trong Vườn: Bùi Khanh
Liên-lạc: (714) 837-0047

Chủ Nhật 20 tháng Mười năm 2013 từ 2 giờ đến 5 giờ chiều
●Ra Mắt Phong Bao Mừng Tuổi, Phong Bao Chúc Mừng 2013-2014
●Lễ trao tặng Bộ Cồng Chiêng của dân tộc thiểu số Cao nguyên Trung phần
Liên-lạc: (714) 775-2050 // E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thứ Bảy 26 tháng Mười năm 2013 từ 8 giờ đến 12 giờ khuya
Hội-Quán Thơ Nhạc:
Hát Với Nhau - Đêm sinh-hoạt Thơ và Nhạc
Liên-lạc: (714) 837-0047

Chủ Nhật 27 tháng Mười năm 2013 từ 2 giờ đến 5 giờ chiều
Viện Việt-Học bảo trợ: Ra Mắt Sách của Nữ sĩ lão thành - Việt Nữ Hoan Châu
Liên lạc: Nghệ sĩ Hà Phương

________________________________________

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học
giới thiệu Đêm Nhạc Tháng 10

Sắc Thu

Thứ Bảy ngày 12 tháng 10, 2013
7:30 PM - 10:00 PM
Chương trình: Ngọc Diệp - Bùi Khanh
Giới thiệu: Diệu Trang - Bùi Đường
(xin mời xem flyer đính kèm)

Vào Cửa Tự Do
(Giữ chỗ trước xin gọi 714-837-0047)

Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050
http://www.viethoc.com
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

________________________________________

Sinh-hoạt hằng tuần

Thứ Hai
Lớp Chữ Nho
(từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối)
Liên-lạc: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thứ Ba
Lớp Kundalini Yoga (từ 6 giờ 45 đến 9 giờ 15 tối)
Liên-lạc: Teresa Mai: (917) 608-8173 // Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thứ Tư
(tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba của mỗi tháng)
Sinh hoạt Diễn Đàn Việt Học Viện Việt-Học (từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối)
Liên-lạc: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thứ Năm
Lớp Chữ Nho
(từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối)
Liên-lạc: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thứ Sáu
Câu Lạc Bộ Thanh niên Sinh viên Học sinh (từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)
Liên-lạc: (714) 837-0047 // E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thứ Bảy
(1) Lớp Bổ túc Việt Anh–Anh Việt - Luyện thi thông-dịch hữu-thệ toà-án
(từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng)
Liên-lạc: (714) 775-2050 // E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(2) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định
(Từ 10 giờ 00 sáng đến 12 giờ 00 trưa)
Liên-lạc: (714) 837-0047 // E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(3) Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học
(từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)
Liên-lạc: (714) 886-8569 // E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ-nhật
Lớp Chữ Nôm
(từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa)
Liên-lạc: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050
http://www.viethoc.com / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SACTHU-rev