[Lưu ý, đây là www.SucManhCongDong.Net/911 lưu giữ tin khẩn cấp. Chúng tôi còn có www.SucManhCongDong.Net/411 lưu giữ những thông tin cần biết cho đồng hương VN]


[Kết Quả: (sẽ biết vào ngày 7/4/2020) Xin quí đồng hương ghi danh bầu cử mới tạo được sự đổi mới cho chúng ta. Vui lòng điền ngày tháng năm sinh và 4 số cuối của ID vào link này để kiểm tra xem thử mình đã ghi tên bầu cử hay chưa: https://www.ocvote.com/registration/verify-your-voter-registration/ ]

[Kết Quả: Dưới sự khởi xướng của Frank Trần, với sự hưởng ứng của nhiều đồng hương, kết quả chủ đất đã rút đơn, không đưa ra cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố để biểu quyết. Xin cảm ơn tất cả!]

[Kết Quả: Dưới sự khởi xướng của Frank Trần, với sự hưởng ứng của nhiều cơ quan truyền thông Việt Ngữ và đồng hương, kết quả Hội Đồng Thành Phố đã làm theo nguyện vọng của cử tri. "Community Development Department" không bị đưa ra ngoài cho công-ty tư-vấn. Kỹ-sư Justin Việt Nguyễn vẫn còn là Plan-checker ở Building Division (bây giớ, phục vụ đồng hương. Xin cảm ơn tất cả!]

  • 2008 - Thành Lập Ủy Ban Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng vận động đoàn kết, tổ chức bầu cử với hơn 18.000 phiếu vào năm 2010:

 


Cơ cấu "Council - Manager Government Form": Những thành phố trên nước Mỹ nói chung, mà ngay tại quận Cam nói riêng, cơ quan chính quyền thường theo cơ cấu "Council-Manager Government" (một dạng khác thường ở những thành phố lớn là "Mayor-Council Government Form"). Xin tóm tắt quyền hạn của mỗi cấp (hay "chain of command") như sau:

  1. Chúng ta là người dân, bầu ra Thị Trưởng & Nghị Viên (TT&NV) là đại diện cho dân, làm chủ cái thành phố mình đang ở (tùy theo TP, có TP thay phiên nhau làm Thị Trưởng, có thành phố thì Thị Trưởng do dân bầu ra. Quyền hành thì cũng chỉ là một lá phiếu ngang với các nghị viên. Ví dụ, TP Westminster thì Thị Trưởng do dân bầu ra, còn chức Phó Thị Trưởng thì thay phiên nhau mà làm, hay chính xác hơn là các nghị viên bầu cho nhau). Nếu đồng hương thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, chúng ta phải phát biểu ý kiến của mình cho Thị Trưởng và các Nghị Viên biết. Đây chính là lúc quí vị đánh giá Hội Đồng Thành Phố có lắng nghe tiếng nói của cử tri hay không mà cẩn thận cho lá phiếu của mình trong mùa bầu cử.
  2. TT&NV mướn người người Tổng Quản Trị Thành Phố ("City Manager)" làm theo hợp đồng để chỉ huy, tổng quản trị công việc của thành phố. Lương người Tổng Quản Trị cũng khoảng $200 - $300 ngàn cho một năm. Người này nhận lệnh trực tiếp từ TT&NV rồi chỉ đạo cho cấp dưới là các Trưởng Ty (Directors).
  3. Tổng Quản Trị Thành Phố ("City Manager)" là người chỉ huy trực tiếp đến các Trưởng Ty (Directors of Departments) như Police Department, Community Development Department (bao gồm Planning, Building, & Grants-Housing ở TP Westminster…), Public Works Department, Communities Services Department, v.v... Thường thì những người Trưởng Ty này đi họp "Council Meeting" chung với "City Manager" mỗi tháng 2 lần. Họ đóng góp ý, giải thích với TT&NV về các lĩnh vực chuyên môn trong ban ngành của họ, nhưng họ chỉ nhận lệnh trực tiếp từ "City Manager". Cho nên việc một nghị viên mà đích thân xuống các Ty quở trách nhân viên thế này thế kia là sai, thất cử liền khi tái tranh cử! 
  4. Trưởng Ty (Directors) là người chỉ huy chịu trách nhiệm cho nhân viên trong ty của mình (ví dụ như kỹ-sư Frank Trần ở TP Newport Beach, Jake Ngô ở Ty Công Chánh thành phố Westminster, Justin Việt Nguyễn ở "Building Division" của TP WMT), từ kỹ-sư chánh, kỹ-sư phụ, technicians, thư-ký, đến những người đứng ở quầy (counter) tiếp dân chúng.
  5. Cấp thấp hơn là những người làm việc cho thành phố ăn lương và hưởng bổng lộc (benefits) chính phủ như Frank Trần ở Newport Beach; Justin Việt Nguyễn, Jake Ngô, Theresa Trần, Harry Trần, Tuấn Phạm ở Westminster, v.v…) là phải phục vụ cho người dân (serve the public), lúc nào cũng sẵn sàng giúp cho người dân hiểu mọi vấn đề khi họ cần giúp đỡ.

Cho nên chúng ta đến thành phố, không phải rụt rè trước những người nhân viên thành phố đứng ở quầy (counter). Nếu họ làm việc lề mề hay có thái độ trịch thượng, thì chúng ta cứ gọi Thị Trưởng và các Nghị Viên là những người mà mình đã bầu phiếu cho họ, hay ra mấy buổi họp "Council Meetings" mà phát biểu ý kiến của mình. Rồi mọi việc từ số 1 (người dân) sẽ "gõ" xuống số 5 (việc mình cần) sẽ được hạnh thông. Người Mỹ có câu "Squeaky wheel that gets oil", tức là "bánh xe kêu mới được châm dầu", giống như tiếng Việt yêu quí của chúng ta có câu "Bé khóc mới được cho bú", cho nên quí đồng hương nên tận dụng cái quyền "dân là chủ, nhà nước là đầy tớ của nhân dân" của mình.

Chú ý: Ở TP Westminster, các cuộc họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố / Cơ Quan Tái Phát Triển được tổ chức vào Thứ Tư của tuần thứ 2 và thứ 4 hằng tháng lúc 7:00 giờ tối. Trước mỗi buổi họp, Thị Trưởng vào các Nghị Viên có họp riêng gọi là "Study Sessions" sẽ không truyền hình hoặc quay video trực tiếp. (WMC §2.04.075). Do đó, chỉ có chương trình nghị sự (Agenda) và biên bản buổi họp (Meeting Minutes) sẽ được đăng lên trang website của thành phố mà thôi.