Đây là sự chọn lựa cá nhân của Ted Osius, không phải của bộ ngoại giao Hoa-Kỳ


Tin liên quan:
Ông Đại Sứ Hai Chiều - Ted Osius 
Response from The Ambassador Ted Osius and Mr. Michael Do