Trang Liên Lạc:


Quí đồng hương có thể liên lạc với chúng tôi bằng những cách sau đây:

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    hay    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook:  www.Facebook.com/SucManhCongDong.Net  

Điện thoại:  714-485-8442   hay   657-206-5599  (Vui lòng để lại lời nhắn, không nhận phone "blocked number")

Trân Trọng,

Kỹ-sư Frank Trần Hữu Thân, PE

(Cựu thuyền nhân ở Khlong Yai, Thailand từ 1988, sau được chuyển lên BanThad gần biên giới Thái-Land / Campuchia; và chuyển tiếp Panat Nikhom. Được nhận vào Mỹ, nên được sang Bataan, Philippines 1990, Cycle 140, đến Hoa-Kỳ tháng 7-1990, tốt nghiệp "Civil Engineering" ở Cal Poly Pomona 1997, hiện là kỹ-sư công-chánh của Thành Phố Newport Beach, California)

Kỹ-sư Frank Trần Hữu Thân, PE cũng là cố vấn của   www.714ENGINEERS.com  và   www.714WATER.com

[  Đây mới chính là nguồn thu nhập chính để "nuôi sống" trang SucManhCongDong.Net :-) ]

Mời đọc Thư Ngỏ của người chủ trương trang SucManhCongDong.Net