Nguyễn Thanh Tú (con trai ký-giả Đạm Phong): "theo tôi, đảng viên của VIỆT TÂN không phải người nào cũng xấu cả, chẳng qua họ là nạn nhân..."