#9 Điểm tin đầu tuần: Thuốc Ký Ninh trị Covid-19 hiệu quả gần 99% tại một viện dưỡng lão ở Texas

https://www.youtube.com/watch?v=H40joCh7bgI