Thông Báo của CLB Viện Việt Học

Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hữu, Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị đến dự sinh-hoạt văn hóa, và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu.

Trân-trọng cảm ơn Quí-vị.

Viện Việt-Học


 

Thứ Bảy 13 tháng Bảynăm 2013

□  Từ 1:30 đến 4:00 PM: Khai-giảng Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Khoá Hè 2013 từ 13 tháng Bảy đến 31 tháng Tám

(kế bên hội trường bên cạnh)

 

□  Từ 1:00 PM 5:00 PMHội-nghị về Văn học Việt Nam Thời Toàn Cầu Hóa, với các diễn giả và tham luận viên

Nguyễn Hưng Quốc (Australia). Trần Gia Phụng (Canada). Bùi Vĩnh Phúc. Đặng Thơ Thơ. Phạm Quốc Bảo. Nguyễn Hoàng Nam.

Ra mắt CD Việt Nam Dưới Thời Pháp Đô Hộcuả Gs Nguyễn Thế Anh

□  Từ 7:30 chiều - 10 giờ tối: Đêm nhạc thính-phòng với tràn đầy tình tự dân tộc với chủ-đề:

Những Dòng Sông Quê Hương - II

Điều hợp: Ngọc-Qunh & Lâm-Dung

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.viethoc.com

Vào Cửa Tự Do

Giữ chỗ xin liên lạc: 714-837-0047

Giờ Mở Cửa: 7:00 pm