LTS - Hôm nay, 1 Tháng Mười, Luật Bảo Hiểm Y Tế Toàn Dân (Affordable Care Act-ACA), còn gọi là “Obamacare,” bắt đầu cho phép những ai chưa có bất kỳ loại bảo hiểm nào ghi danh, để được hưởng quyền lợi bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2014. Ðể tìm hiểu kỹ hơn về chương trình này, nhật báo Người Việt phỏng vấn cô Tricia Nguyễn, thành viên Hội Ðồng Quản Trị CalOptima và là tổng giám đốc Hội Cộng Ðồng Người Việt, Santa Ana, về vấn đề này. Mọi chi tiết về hội, xin vào trang nhà www.thevncoc.org, hoặc gọi điện thoại 714-558-6009.

Người Việt (NV): Hồi Tháng Ba, 2010, Tổng Thống Barack Obama ký Luật Cải Tổ Y Tế Toàn Dân rồi, và 1 Tháng Giêng 2014 sẽ áp dụng. Tại sao 1 Tháng Mười thì Bộ Y Tế nói mọi người ghi danh? Có chi tiết gì quan trọng?

Tricia Nguyễn: 1 Tháng Mười là cho những người nào không có bảo hiểm được ghi danh, họ có từ 1 Tháng Mười, 2013 đến 31 Tháng Ba, 2014 để ghi danh vào bảo hiểm của tiểu bang California hoặc các tiểu bang khác. Nếu sau 31 Tháng Ba, 2014, họ phải trình bày gia đình có vấn đề đặc biệt mới được ghi danh.

NV: Ví dụ như đến ngày 1 Tháng Mười này, tôi không có bảo hiểm, tôi nên làm gì? Ở đâu? Như thế nào?

Tricia Nguyễn: Có hai cách. Ở tiểu bang California, có chương trình Covered California tại trang nhà www.coveredca.com, hoặc gọi số điện thoại 1-800-300-1506 (Tiếng Việt: nhấn số 4).

tricianguyen
Cô Tricia Nguyễn trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt về chương trình "Obamacare."
(Hình: Thiên An/Người Việt)

NV: California chấp nhận Obamacare. Những tiểu bang khác có thể chấp nhận hoặc không. Nếu ở tiểu bang khác thì nên làm gì?

Tricia Nguyễn: Ở tiểu bang khác, quý vị có thể vào trang nhà www.healthcare.gov, hoặc gọi số điện thoại 1-800-318-2596 (Tiếng Việt: nói “Vietnamese”), để biết thêm chi tiết của tiểu bang mình.

NV: Những người không có bảo hiểm đến 1 Tháng Mười có thể ghi danh. Thu nhập của tôi như thế nào sẽ nằm trong tiêu chuẩn được vào chương trình Obamacare?

Tricia Nguyễn: Ví dụ, nếu mình ở một mình, có lương khoảng $15,860/năm, thì sẽ được vào MediCal, không cần vô chương trình Covered California. Nếu gia đình mình có 4 người, thu nhập $32,500/năm, thì mình cũng được vào MediCal. Trong khoảng $32,000 đến $94,000, mình có các sự lựa chọn của Covered California, và được giúp co-payment. Khi mà quý vị điền tên vào Covered California, điền số người trong gia đình, điền thu nhập mỗi năm, thì họ sẽ cho hiện ra những chương trình mà hợp cho gia đình mình, và giá tiền mình phải trả là bao nhiêu.Có bốn mức bảo hiểm: Bronze (đồng), Silver (bạc), Gold (vàng), và Platinum (bạch kim) nhằm đáp ứng những nhu cầu về sức khỏe và tài chánh khác nhau, và dựa trên tỉ lệ phần trăm chi phí dịch vụ mỗi chương trình chi trả. Các mức này cũng cho biết tỉ lệ phẩn trăm chi phí chăm sóc sức khỏe mà bệnh nhân sẽ phải trả.

Phần chi phí sau này bao gồm:

-Khoản tiền khấu trừ (deductible), tức là khoản tiền nợ về dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm mà bệnh nhân phải trả trước khi hãng bảo hiểm chi trả phí tổn dịch vụ.

-Khoản tiền đồng thanh toán (copayment), tức là khoản tiền cố định mà bệnh nhân phải gánh chịu cho dich vụ chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm.

-Khoản tiền đồng bảo hiểm (coinsurance), tức là phần đóng góp của bệnh nhân vào chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm.Giả sử như quý vị có $1,000 deductible, $25 copayment và 20% coinsurance. Ðối với một số dich vụ chăm sóc sức khỏe như đi bác sĩ gia đình, quý vị sẽ phải trả $25 copayment. Ðối với các dịch vụ khác, như giải phẫu chẳng hạn, trước tiên, quý vị phải thanh toán tiền deductible $1,000, sau đó quý vị sẽ phải trả 20% chi phí giải phẫu còn lại. Như vậy, nếu chi phí giải phẫu là $5,000, thì quý vị phải trả trước tiên $1,000 deductible, rỗi sau đó 20% chi phí còn lại tức là ($5,000-$1,000) x 20% = $800.

Sau đây là chi tiết các chương trình: (Loại bảo hiểm, tỉ lệ chi phí bảo hiểm trả, tỉ lệ chi phí bệnh nhân trả)

-Bronze, 60%, 40%

-Silver, 70%, 30%

-Gold, 80%, 20%

-Platinum, 90%, 10%

NV: Trang nhà www.coveredca.com của Covered California có tiếng Việt không?

Tricia Nguyễn: Có chứ, tổng cộng là 10 thứ tiếng. Khi vào trang nhà sẽ thấy bên góc phải các ngôn ngữ cho mình chọn.NV: Trang nhà www.healthcare.gov của các tiểu bang khác có tiếng Việt không?

Tricia Nguyễn: Trang nhà này của liên bang chưa có tiếng Việt, nhưng có số điện thoại 1-800-318-2596 , quý vị có thể gọi vào và nói “Vietnamese” thì sau đó họ sẽ chuyển đường dây cho mình nói chuyện với người Việt Nam.

NV: Có khi nào họ không chuyển không? Ví dụ như tôi chỉ biết nói tiếng Việt, rồi họ nói bằng tiếng Anh kêu tôi chờ nhưng tôi không hiểu thì sao đây?

Tricia Nguyễn: Trong trường hợp này, quý vị cũng có thể hỏi Covered California để họ giúp. Covered California cũng là một phần của chương trình liên bang. Ngoài ra, mình có thể nhờ con cháu trong nhà để gọi cho mình nhân viên nói tiếng Việt. Tất cả sẽ được giúp đỡ, vì đây là quyền lợi của mọi người, cho dù ở tiểu bang nào.

NV: Giả sử tôi ở Utah, trang nhà không có tiếng Việt, tôi gọi qua Covered California nhờ họ giúp, có được không?

Tricia Nguyễn: Ðược. Họ sẽ chuyển cho anh đường dây thích hợp.

NV: Ví dụ tôi đang đi làm, qua ngày 1 Tháng Mười, đùng một cái tôi bị sa thải, và tôi không có bảo hiểm nữa, tôi có đủ tiêu chuẩn để xin Obamacare không?

Tricia Nguyễn: Tất cả mọi người đều có quyền mua bảo hiểm Covered California. Hồi xưa nếu mình có bệnh tiểu đường, cao máu, các hãng bảo hiểm có quyền không chọn mình hoặc cho giá cao hơn. Trong chương trình Covered California, tất cả cư dân đều được mua bảo hiểm. Trong ví dụ của anh, nếu trễ ngày, mình có thể xin, nói là tôi vừa mất việc làm, thì người ta sẽ cho ghi danh trễ vào Covered California.

California có 4 công ty bảo hiểm vào chương trình Covered California. Ðó là Anthem Blue Cross of California, Blue Shield of California, Health Net, và Kaiser Permante. Ðặc biệt, California bắt bốn cơ quan này phải cung cấp quyền lợi như nhau, những chương trình y tế phải giống nhau. Nếu vào trang nhà đọ giá, quý vị sẽ thấy giống nhau. Trong bốn loại Bronze, Silver, Gold, và Platinum, có tiền thì trả cho loại nhiều tiền hơn mỗi tháng để nếu cho chuyện gì phải vào nhà thương thì trả ít hơn. Nếu mình không có tiền mình trả ít thì khi vào nhà thương phải trả nhiều tiền. Mình có rất nhiều sự lựa chọn.

NV: Có phải trả chi phí ghi danh không?

Tricia Nguyễn: Những người nào bán bảo hiểm cho quý vị mà nói quý vị đóng một phần ngân khoản mới giúp kiếm bảo hiểm Covered California là trái luật. Luật nói là tất cả mọi người đều có thể giúp quý vị, nhưng không ai được tính bất kỳ cước phí nào.

NV: Nếu tôi đang đi làm, đã có bảo hiểm và không cần mua bảo hiểm khác. Vậy tôi có thể mua bảo hiểm rẻ hơn của tiểu bang hay liên bang không? Dù thu nhập của tôi cao?

Tricia Nguyễn: Ðược chứ. Chương trình này cho tất cả mọi người. Tất cả những ai đang có bảo hiểm, mà thấy giá quá cao, muốn mua bảo hiểm chính phủ, thì có thể lên Internet để đọ giá coi rẻ hơn hay đắt hơn. Dịch vụ tại đây có thể nhiều hơn, vì sau Covered California, luật cho rất nhiều chương trình hơn những bảo hiểm xưa nay.

NV: Vậy bốn công ty bảo hiểm trong chương trình Covered California cung cấp bảo hiểm cho cả người đang có và không có bảo hiểm?

Tricia Nguyễn: Ðúng vậy.

NV: Nghe nói luật mới sẽ phạt những người không có bảo hiểm. Nếu đến 1 Tháng Giêng, 2014 mà tôi không chịu mua bảo hiểm thì có sao không?

Tricia Nguyễn: Nếu anh không mua bảo hiểm, đến lúc anh khai thuế, IRS sẽ thấy anh không có bảo hiểm, họ sẽ phạt anh. Tiền phạt sẽ như sau: (khi khai thuế đầu 2015) một cá nhân là $95, nếu có thêm một con thì $47.50/đứa, và cứ thế mà tính ra. Người lớn là $95, trẻ em là $47.50. Nếu hai vợ chồng hai đứa con, thì bị phạt $285, hoặc tổng cộng 1% lương trong năm. Cái nào cao hơn thì IRS phạt cái đó. Ví dụ lương anh là $30,000, IRS sẽ phạt 1% là $300, thay vì phạt $285. Ðó là mức phạt cho năm 2014 (khai thuế năm 2015). Ðến năm 2015 (khai thuế năm 2016), mức phạt cho một người là $325, nếu có thêm một con thì $162.50/đứa, gia đình hai vợ chồng hai con là $975, hoặc 2% lương trong năm. Ðến 2016 (khai thuế 2017), mức phạt cho một người là $695, nếu có thêm một con thì $347.50/em, gia đình hai vợ chồng hai con là $2,085, hoặc 2.5% lương trong năm. Càng về lâu, anh càng bị phạt nặng hơn nếu không mua bảo hiểm.

NV: Vậy là đến 2015, giấy khai thuế của mình sẽ có điều khoản viết có bảo hiểm hay không?

Tricia Nguyễn: Dạ đúng. Và nếu phạt, IRS sẽ phạt thẳng vào tiền đóng thuế.

NV: Hồi đầu chị có nói một số người có thể được trợ cấp để mua bảo hiểm như copayment, deductible, tax credit... Ví dụ bảo hiểm của tôi giá $5,000 mà tôi được trợ cấp nên chỉ phải trả $3,000. Vậy tôi đóng trước rồi nhà nước sẽ đưa tôi $2,000 sau?

Tricia Nguyễn: Thực ra không cần đến lúc anh khai thuế. Khi vào trang nhà của Covered California, vô phần tiền lương, ví dụ $47,000, thì khi ra giá, giá đã trừ phần tax credit rồi. Ví dụ anh được $3,000 tax credit, thì anh chỉ cần trả trước phần $2,000 còn lại. Chứ không phải là anh đóng rồi cuối năm IRS mới trả lại.

NV: Có nghĩa là thay vì họ đánh thuế tôi $47,000 thì họ chỉ đánh vào $42,000 thôi phải không? Và $3,000 kia tôi không phải khai thuế?

Tricia Nguyễn: Dạ đúng, chứ không phải anh được lại $3,000.

NV: Còn nếu như tôi chấp nhận phạt, tôi không khai thuế vì tôi làm tiền mặt, tôi không cần bảo hiểm nên tôi mặc kệ, làm sao IRS phạt tôi được?

Tricia Nguyễn: Ðúng là không phạt anh được. Nhưng nếu anh vào nhà thương, anh không có bảo hiểm, anh phải đóng 100%.

Thí dụ 3 ngày bệnh viện hết $30,000. Nhiều người cũng không chịu mua bảo hiểm, đến lúc vào nhà thương là bị phá sản. Luật này, họ không ép mọi người mua bảo hiểm. Nếu mình không có khả năng chi trả bảo hiểm, mình có thể xin dạng ngoại lệ, nói là tôi không thể nào mua bảo hiểm. Nếu có bằng chứng xác minh, họ sẽ miễn cho quý vị khỏi mua bảo hiểm.

NV: Còn nếu tôi vẫn không mua bảo hiểm, khi vào nhà thương không chịu thanh toán hóa đơn, vì tôi không có tài sản thì sao?

Tricia Nguyễn: Thì anh phải khai phá sản. Sau khi khai phá sản, họ có thể lấy xe, lấy nhà anh, trừ lương anh nếu anh còn đi làm. Nếu anh không có gì cả, thì nên xin bảo hiểm, vì thu nhập dưới $15,000 được bảo hiểm MediCal miễn phí với nhiều quyền lợi.

NV: Nếu ai có thu nhập thấp thì nên xin Obamacare này, mọi thứ miễn phí?

Tricia Nguyễn: Luật rất hay, không chỉ giúp cá nhân, mà còn giúp các doanh nghiệp nhỏ, từ 1 đến 50 nhân viên. Dưới 25

người thì được tax-credit, để chủ doanh nghiệp mua bảo hiểm cho nhân viên. Ðến 2016, sẽ là từ 1 đến 100 nhân viên. Vì từ năm 2015, các hãng đều phải có bảo hiểm cho nhân viên, nếu không sẽ bị phạt.

NV: Ở Orange County này, rất nhiều người Việt Nam mình có MediCal hay MSI. Tới 1 Tháng Giêng tới, những người này như thế nào?

Tricia Nguyễn: Orange County này có hai chương trình MediCal Extension, MSI cho những người dưới 200% mức nghèo của liên bang, và một chương trình cho những người thu nhập thấp, không có con, không lớn tuổi và không bệnh tật. Hiện tại, Orange County có khoảng 50,000 người sẽ được tự động chuyển sang CalOptima, và khoảng 9,500 người cần ghi danh vào Covered California.

NV: Vậy MSI (Medical Services Initiative) sẽ biến mất?

Tricia Nguyễn: Không, chương trình này vẫn tiếp tục, để cung cấp dịch vụ cho những người mà không ghi danh vào Covered

California, mà cần chữa bệnh trong tình trạng khẩn cấp. Ví dụ như anh đi cấp cứu mà có bệnh tiểu đường hay cao huyết áp, thì xin lại được MSI, chương trình không đầy đủ như MediCal hay Covered California, nhưng đủ giúp cho anh đi nhà thương, giới hạn dịch vụ, trong lúc đó thôi.

NV: Ở tiểu bang khác, không biết có MSI hay không, nhưng có chương trình nào giống giống vậy không?

Tricia Nguyễn: MSI là chương trình đặc biệt của Orange County. Tại các tiểu bang khác, Tricia không rõ.

NV: Chương trình mới cũng cho các bệnh nan y, hay chương trình phòng ngừa, trước đây bị từ chối nay được chấp thuận, co đúng không?

Tricia Nguyễn: Dạ đúng. Bảo hiểm mới cho rất nhiều dịch vụ, từ đi bác sĩ, nằm bệnh viện, chăm sóc cấp cứu, chăm sóc sản phụ, trẻ em, mua thuốc theo toa, thử nghiệm y khoa, X-ray, phòng bệnh... Người Việt Nam mình hay nói là sợ đi bác sĩ, sợ tốn. Tôi thấy là những ai lâu rồi chưa đi khám bệnh, nhất là các quý ông, nên đi để tìm bệnh nếu có thì được chữa sớm.

Quý vị đừng lo lắng, nhất là những người ở Orange County. Từ 1 Tháng Mười, họ sẽ bắt đầu gửi thơ về cho quý vị, báo quý vị sẽ được chuyển thẳng qua MediCal hay phải ghi danh Covered California. Họ sẽ chỉ tường tận những gì quý vị cần làm. Nhiều cơ quan trong cộng đồng cũng sẽ tổ chức một vài sinh hoạt giúp giải thích thắc mắc. Có thể mới đầu nghe rất là khó, bác sĩ và bệnh nhân đều lo, nhưng thực ra không có gì nên lo hết.

Vào lúc 8 giờ 30 sáng Thứ Bảy, 12 Tháng Mười, sẽ có buổi thuyết trình về “Obamacare” và hội chợ y tế miễn phí do Hội Cộng Ðồng Người Việt tổ chức tại Trung Tâm Y Tế Á Châu, 9862 Chapman, Suite B, Garden Grove, CA 92841 (góc với Brookhurst). Có chính ngừa cúm, vệ sinh răng, bác sĩ khám bệnh miễn phí. Buổi thuyết trình về “Obamacare” do tôi phụ trách bằng Tiếng Việt.

NV: Xin cảm ơn chị.


Nguồn: Người Viêt Online