Việt Báo Thứ Ba, 20/10/2009

WASHINGTON - Thám tử liên bang không còn tìm kiếm bệnh nhân dùng cần sa hay nhà cung cấp tại các tiểu bang cho phép, theo tiết lộ của 2 viên chức cao cấp tại Bộ tư pháp.

Luật mới dự định công bố hôm Thứ Hai ra lệnh bắt những kẻ phân phối cần sa quá giới hạn của luật tiểu bang, hay dùng cần sa như là bình phong che chắn tội ác.

Phương hướng này là khác hẳn chính sách thời Bush, cưỡng chế luật cấm của liên bang, bất chấp các quy định của luật tiểu bang.
14 tiểu bang, gồm California, đã cho dùng cần sa như dược liệu, và thu thuế đáng kể.

California là trường hợp độc đáo, cho phép bán cần sa hợp pháp, kể cả quảng cáo. Bộ tư pháp định gửi biên bản 3 trang cho công tố viện của 14 tiểu bang ấy, và cho các viên chức cao cấp của FBI, DEA.

Theo chủ trương của liên bang, công tố viên tiểu bang có thể tuỳ quyền quyết định theo đuổi trường hợp nào. Tại văn phòng của Marijuana Policy Project, giám đốc liên lạc Bruce Mirken nhận xét : chính sách đã chuyển hướng để tôn trọng thực tế và khiá cạnh khoa học của vấn đề. Biên bản của Bộ tư pháp kể ra các trường hợp cụ thể cần theo đuổi là khi cần sa có liên quan với bạo động, súng đạn, buôn lậu và rửa tiền.