SMCĐ xin chia sẻ đến đồng hương:

Nếu ở nhà đã có "internet access", quí vị có thể dùng netTALK chỉ tốn có $29.95/năm suốt đời (đúng hơn là cho đến lúc họ dẹp tiệm). Chúng tôi đã dùng qua hơn 2 năm nay.

Điểm cần chú ý là nếu nhà mất điện, hay hệ thống "internet" bị hư, thì điện thoại này sẽ không dùng được.

Hiện đang "on sale" chỉ có $49.95 (bao gồm lệ phí năm đầu tiên). Bấm vào hình bên dưới: 

Ngoài ra, quí vị cũng có thể dùng công ty Ooma (mua ở Costco $199.99, Free suốt đời)
SMCĐ thấy hay chia sẻ, không có ý quảng cáo cho công ty nào. Hãy đọc "review" kỹ trước khi quyết định...
Trân trọng.