19-6-2012

Kính gửi Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

Quý vị Đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể, Tổ Chức,

Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông,

Cùng quý đồng hương.

Kính thưa quý vị:

Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự:

BUỔI LỄ XUẤT PHÁT Công tác “YỂM TRỢ TINH THẦN LÝ TỐNG”

Vào lúc 9 giờ tối Thứ Năm 21 tháng 06 năm 2012

Tại Trụ Sở CĐ NVQG NAM CALI

14550 Magnolia Ave, Phòng 203

Westminster, CA 92683

với 1) Phần Cầu Nguyện Hồn Thiêng Sông Núi; 2) Văn Nghệ Đấu Tranh; 3) Khởi hành đi San José tham dự phiên tòa Lý Tống.

Sự hiện diện của quý vị sẽ tăng phần long trọng cho Buổi Lễ Xuất Phát đồng thời bày tỏ tinh thần ĐOÀN KẾT đấu tranh chống bạo quyền cộng sản của tập thể Người Việt tỵ nạn tại Nam California.

Trân trọng,

Little Saigon, ngày 19 tháng 06 năm 2012

Thay mặt Hội Đồng Đại Diện                              Thay mặt các đoàn thể đấu tranh

CĐNVQG Nam Cali 2012-2015                           Liên UB Chống Cộng Sản & Tay Sai

Chủ tịch                                                             Điều Hợp Viên

LS. Nguyễn Xuân Nghĩa                                     Ô. Phan Kỳ Nhơn