THAM DỰ BUỔI HỌP BÁO
12 giờ trưa Thứ Bảy 26 tháng 10 năm 2013
 
Kính gửi:
 
Quý vị Đại diện các Hội đoàn, Đoàn thể, Tổ Chức,
Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông,
Cùng quý đồng hương.
 
Kính thưa quý vị:
Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam Cali (THSV) nhiệm kỳ 2013-2015, trân trọng kính mời quý vị tham dự: 
 
BUỔI HỌP BÁO
Vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy 26 tháng 10 năm 2013
Tại Phòng Họp của báo Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92863
 
nhằm mục đích giới thiệu Trưởng Ban Tổ Chức Hội Tết Sinh Viên và các thành viên.
Sự hiện diện của quý vị sẽ giúp Buổi Họp Báo đạt được thành quả tốt đẹp và giúp cho công việc tổ chức Hội Tết Sinh Viên kỳ thứ 33 được thành công tốt đẹp.Nếu quý vị có những câu hỏi gì, xin liên lạc với anh Billy Lê, Trưởng Ban Tổ Chức Hội Tết Sinh Viên ở số 714-643-6123 hay This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..