05/07/2016

CĐ Người Việt QG Nam Cali: Chữa Bệnh, Lớp Nhạc, Dịch Vụ

Sau đây là Thông Báo Cộng Đồng về sinh hoạt bắt đầu ngày 5 tháng 7-2016 tại địa điểm văn phòng:

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.

13127 Brookhurst Street, Garden Grove, CA 92843

Sẽ mở các lớp học phục vụ cộng đồng. Qúy đồng hương có nhu cầu, xin liên lạc, GIẢNG VIÊN để ghi danh hoặc gọi điện thoại: Cell (310) 381-9629 để biết thêm chi tiết.

Chương Trình Sinh Hoạt Hàng Tuần.

Thứ Hai:*Khiêu Vũ (9:00-12:00 am), (714) 785-5481 (Cô Diễm)

*Chữa bệnh thần kỳ (1:00-5:00 pm), (714) 482-8221)(Đặng /Eleen)

Thứ Ba: *Chữa bệnh thần kỳ (9:00-12:00 am), (714) 482-8221)

*ESL/Citizenship/History (1:00-5:00 pm), (714) 775-1562, (714) 341-5739)

*Sinh hoạt Tâm Linh, Meditation, (6:00-10:00 pm), (714) 482-8221)

Thứ Tư: *Hướng dẩn khám, trị bệnh bằng Đông Y Dược, Châm Cứu (714) 231-7414)

*ESL/Citizenship/N.400, (1:00-5:00 pm), (714) 775-1562, (714) 341-5739)

Thứ Năm:

*ESL/Citizenship/N400, (1:00-5:00 pm), (714) 775-1562, (714) 341-5739)

*Khiêu Vũ (9:00-12:00 am) (714) 785-5481(Cô Diễm)

*Sinh hoạt lớp hát, đàn Guitar, (6:00-10:00 pm), (714) 931-9743)

Thứ Sáu:

*ESL/Luyện Giọng, Làm đơn (miễn phí) dành riêng hoc viên các lớp Quốc tịch. (9:00 am-12:00 am), (714) 775-1562, (714) 341-5739)

*Keyboard, Piano, Guitar Class, (1:00-5:00 pm), (714) 200-6861, (714) 342-2933, (714) 265-2224

Thứ Bảy:

* Lớp học Smartphone. Thảo luận và chỉ dẫn cách dùng smartphones (iphone, samsung) như là một máy điện toán để phục vụ cho quý vị, làm dịch vụ thương mại - đăng rao vặt miễn phí và mua bán vật dụng - và tất cả các việc liên quan đến việc dùng smartphones một cách hữu hiệu và có kết quả.(11:00-1:00pm) (L/L Anh Doanh (562) 896-1671

*Lớp Nhiếp Ảnh Căn Bản ICS, (1:00-5:00 pm), (858) 204-0044)

*Nếu qúy đồng hương cần sự giúp đỡ về vấn đề Housing, xin liên lạc lấy hẹn với Ông Phạm Ngọc Khôi để được giúp đỡ (714) 654-3185.