Quí vị có cảm thấy lo lắng khi con em của mình cứ dúi đầu vào iPad, iPhone, Smart Phones?

Quí vị có muốn con em mình hãy hòa mình vào thiên nhiên, tham gia những sinh hoạt lành mạnh ngoài trời?

Quí vị có muốn cắm trại ngoài trời (cắm trại mà có bún, phở ăn đầy đủ :) ), tận hưởng thiên nhiên mỗi năm 3 hay 4 lần?

Quí vị có muốn con em mình biết tự lực làm những việc tối thiểu, tự lo cho bản thân?

Còn nhiều nữa... vui lòng đọc những bài liên quan dưới đây. Tóm lại, chúng tôi muốn chia sẻ với quí vị hãy cho con em mình tham gia vào Gia Đình Phật Tử (Phật Giáo), Thiếu Nhi Thánh Thể (Thiên Chúa Giáo), hay Hướng Đạo Việt Nam ở Hoa Kỳ vào những ngày cuối tuần.

Xin chia sẻ một Youtube Clip của Trại Summer Camp 2016 - Tahquitz của Thiếu Đoàn của Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc-Việt (http://www.ldlacviet.org/)


Bài liên quan:

- Việt Báo: http://vietbao.com/p113a239457/lien-doan-huong-dao-lac-viet-lam-le-deo-khan-moi-du-van-nghe-du-ca-cuu-tro-dong-dat-nepal-thu-bay-27-6

- Hướng Đạo Việt Nam Qua Dòng Lịch Sử Của Dân Tộc, Tom Huỳnh, J.D.

  http://vietbao.com/p122a238797/huong-dao-viet-nam-qua-dong-lich-su-cua-dan-toc  

- Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN: http://www.iccvs.org/   hay   http://www.huongdao-vietnam.org/

- Các bài báo về sinh hoạt Hướng Đạo ở Hoa Kỳ: https://vietbao.com/search?r=Lw&k=h%C6%B0%E1%BB%9Bng+%C4%91%E1%BA%A1o

- Thêm những bài khác viết về hướng đạo VN trong nước cũng như trên toàn thế giới: https://www.google.com/search?q=T%E1%BA%A1i+sao+t%C3%B4i+tham+gia+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+%C4%91%E1%BA%A1o&oq=T%E1%BA%A1i+sao+t%C3%B4i+tham+gia+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+%C4%91%E1%BA%A1o&aqs=chrome..69i57.15679j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

- Các Liên Đoàn Hướng Đạo ở miền Nam California (không theo thứ tự nào):

LĐHĐ Hoa Lư: Sinh hoạt vào mỗi CN, http://liendoanhoalu.net/, Garden Grove Park

LĐHĐ Chi Lăng: Sinh hoạt vào 3 CN, www.chilang279.org (từ 1979), Edinger / Fairview, Pack/Troop/Crew 279 and Girl Scout 1279

LĐHĐ Bạch Đằng Giang: Sinh hoạt vào mỗi CN, http://www.bachdanggiang.org, Mile Square Park

LĐHĐ Quang Trung – Ngọc Hồi: Sinh hoạt vào mỗi CN, https://liendoanquangtrungngochoi.wordpress.com,

LĐHĐ Trùng Dương: Sinh hoạt vào mỗi T7, http://www.ldtd.org/, Mile Square Park (gần Edinger / Ward), BSA Troop 189 & Girl Scouts Troop 9541

LĐHĐ Lạc Việt: Sinh hoạt vào mỗi T7, www.ldlacviet.org , Mile Square Park (gần Euclid / Heil), BSA Troop 980 & Girl Scouts Troop 515

LĐHĐ Trường Sơn: Sinh hoạt vào mỗi T7, http://www.truongson.org/new/wp-content/uploads/2015/02/CoCau.pdf, Troop 680

LĐHĐ Văn Lang: Sinh hoạt vào mỗi T7, http://www.liendoanvanlang.org

LĐHĐ Chí Linh: Sinh hoạt vào ___,  www.liendoanchilinh.com (từ 2001), Park West Park, Westminster

LĐHĐ Hướng Việt: Sinh hoạt vào ___,   www.ldhuongviet.org (từ 2005), Heritage Regional Park

LĐHĐ Hoàng Sa: Sinh hoạt vào ___, http://www.ldhoangsa.com/hoangsa/, Magnolia Park

LĐHĐ Hùng Vương: Sinh hoạt vào mỗi CN,  https://www.facebook.com/LDHungVuong1003/ (từ 1988), Muddy Park

LĐHĐ Lam Sơn: Sinh hoạt vào mỗi ___, http://pack1930.ocbsa.org/, http://ldls.shutterfly.com (từ 1981), Elden Gillespie Park

LĐHĐ Thăng Long: Sinh hoạt vào mỗi CN, https://ld904.wordpress.com/about/  (từ 2006), Liberty Park, Westminster

LĐHĐ Trường Sơn: Sinh hoạt vào mỗi T7, www.TruongSon.org (từ 1980), Elden F. Gillespie Park

LĐHĐ Vạn Kiếp: Sinh hoạt vào mỗi ____ [Link hình ảnh], http://huongdaovankiep.org/ (Từ 1983), San Diego, Troop 1000

[Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để cập nhật thông tin trên đầy đủ hơn. Cảm ơn!]