Thông Báo

Như thông lệ hàng năm, năm nay Cơ quan thiện nguyện Hiệp Hội Việt Nam tại Orange County sẽ tổ chức buổi phát quà Giáng Sinh cho các em thiếu nhi dưới 12 tuổi.

Địa điểm:  trụ sở của Hiệp Hội 13139 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92843 (toà nhà 2 tầng phía sau tiệm T-Shirt 5 for 10, Giữa Fwy 22 & Garden Grove Blvd.)

Thời gian: Chủ Nhật 17 tháng 12 năm 2017, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa . 

Xin phụ huynh dẫn con em đến đúng giờ.  Các em phải hiện diện khi lãnh quà.

Mọi chi tiết xin liên lạc Janice Thu Bùi (714) 537 – 7808.